Redaktion

 

Daglig redaktion

Thue Olsen - tidligere webmaster

Tor Biering-Sørensen (Dansk EACVI HIT ambassador) - webmaster

Niels Risum - webmaster

Dorte Guldbrand

Jordi Dahl

Kim Munk

Nana Valeur

Thomas Kümler

 

Videnskabelig redaktion (referenter)

Christian Hassager

Geert T. Espersen

Henrik Egeblad

Jacob Møller

Jens Berning

Kenneth Egstrup

Lars Køber

Søren Strange

Steen Hvitfeldt Poulsen