Ny uddannelse af ekkkosygeplejersker i Region Midt

Formålet er, at kursisten efter bestået kursus har erhvervet sig kundskaber og praktiske færdigheder til at kunne udføre en basal ekkokardiografi, som det står beskrevet i Dansk Cardiologisk Selskabs retningslinjer.Det gælder såvel den praktisk-tekniske gennemførelse af ekkogardigrafien som at kunne bestride de omsorgsopgaver, der er i forbindelse med undersøgelsen.Kursusforløbet strækker sig over 12 måneder og afsluttes med en kompetence vurdering i form af en ekstern evaluering.

Målet med den kliniske del af kursusforløbet er, at kursisten erhverver sig tilstrækkelige kundskaber så han/hun efter endt kursus, med en vis rutine selvstændigt kan varetage basal ekkokardiografi på en ansvarsfuld måde.

...

 Læs mere her. Tilmeldingsfrist til første hold 4/11-2013.