Ekkoteknikeruddannelse i Norge

Høgskolen i Sør-Trøndelag (Trondhjem) udbyder et 2-års, netbaseret, deltids, 60 ECTS-point kursus i ekkokardiografi

 Utdanningen er nettbasert med 2 samlinger i semesteret. Studiets varighet er 2 år på halvtid og det gir 60 internasjonale studiepoeng.
Vi utdanner nå andre kull, og våre studenter er geografisk spredd i Norge og Danmark (København, Glostrup, Bornholm og Færøyene).
Deres bakgrunn er sykepleiere, radiografer og leger.

Praksis er viktig i utdanningen og det kreves at studenten har en signert avtale om praksis på sin arbeidsted (eller et annet sykehus) for deltagelse i studiet.

Vi erfarer stor tilfredshet fra våre studenter og deres arbeidsgivere, og vi starter opp med et nye kull i september 2014.