Video i powerpoints

I DCS-foredragene her på siden benyttes så vidt muligt .wmv-formatet encodet med Windows Media Video 8-codecen. Der benyttes ikke embedded video, som Powerpoint 2010 giver mulighed for, da filstørrelsen bliver meget stor, og vi ønsker at give mulighed for at downloade foredragene uden videoerne.

Når et powerpoint-foredrag skal standardiseres benyttes denne fremgangsmåde:

Alle oprindelige videoer konverteres til wmv med en batch-videokonverter, som sættes til at danne nye .wmv filer i et nyt directory.

Powerpointforedraget kopieres til dette nye directory.

Foredraget åbnes, og gemmes som macro-enabled presenation. Indsæt nedenstående som nyt modul i Visual Basic-editoren, gem og kør programmet (dette ændrer alle videolinks i foredraget til at pege på de nye .wmv-filer):

Sub ChangeLinks()
Dim osld As Slide
Dim oshp As Shape
Dim opres As Presentation
Dim sOriginalLinkSource As String
Dim sOriginalLinkFile As String
Dim count As Integer
Set opres = ActivePresentation
If opres.Path = "" Then
MsgBox "Save first"
Exit Sub
End If
For Each osld In opres.Slides
For Each oshp In osld.Shapes
If oshp.Type = msoMedia Then
If oshp.MediaType = ppMediaTypeMovie Then
With oshp
sOriginalLinkSource = .LinkFormat.SourceFullName
sOriginalLinkFile = Mid(sOriginalLinkSource, InStrRev(sOriginalLinkSource, "\") + 1)
.LinkFormat.SourceFullName = Left(sOriginalLinkFile, (Len(sOriginalLinkFile) - 3)) & "wmv"
count = count + 1
End With
End If 'movie
End If 'media
Next oshp
Next osld
MsgBox ("Changed " & Str(count) & " links.")
End Sub

Foredraget gemmes derefter som almindelig præsentation (den macro-enablede kopi kan slettes).