Apikale optagelser

af Dorte Guldbrand og Søren Strange

Apikale optagelser

Apikale 4-kammer (Ap4k)

Fig. 1. Apikalt 4-kammer billede. Det er vigtigt at transduceren roteres omkring venstre ventrikels længdeakse, så der undgås falsk apex og det sikres at venstre atrium åbnes, således at venstre atriums maksimale volumen kan udmåles.1) Transduceren placeres svarende til ictus cordis med markøren pegende mod venstre bageste axillærfold.

2) Herefter vippes transduceren, så sigtelinjen fra ictus mod basis cordis rammer et punkt 4-5 cm under sternums venstre kant (basis cordis ligger dybere end apex).

3) Ved korrekt placeret transducer vil lodlinjen svare til venstre ventrikels længdeakse og atrierne være velfremstillede (Fig. 1 og 2). Korrekt placering af transduceren er dokumenteret, når transduceren kan roteres 180° med kontinuert sammenfald af transducerens lodlinje og venstre ventrikels længdeakse.

4) Der optages billeder af Ap4k såvel i 2D som med color Doppler indstillet til over 60cm/s. Farve-Doppler signalet skal dække venstre atrium posteriort for mitralklappen til visualisering af evt. mitralinsufficiens. Ved mere end triviel insufficiens bør denne kvantificeres (se mitralinsufficiens).

5) Til vurdering af venstre ventrikels fyldning registreres mitral inflow med PW Doppler (se artikel vedr. diastolisk funktion), i modificeret 4-kammer billede, idet transduceren flyttes lidt lateralt for at sikre at der måles parallelt med det mitrale inflow (Fig. 3). PW sample volume placeres ved spidsen af mitralfligene i diastole. Der suppleres med PW tissue Doppler registrering af mitralplanets bevægelse. PW sample volume placeres her i det laterale hjørne i 4-kammerbilledet (Fig. 3).

Fig. 2a. Ap4k 2D-video. Fig. 2b. Ap4k color-video.

Fig. 3. Mitral PW inflow måles med sampling ved spidsen af mitralfligene i diastole. Mitralplanets bevægelse måles med tissue Doppler PW i laterale hjørne af Ap4k.

6) Fra 4-kammer billedet vippes transduceren lidt opad, så aorta vipper ind i billedet (5-kammer, Fig. 4). Color Doppler sættes over aorta. Der fortsættes med CW gennem aorta (Fig. 5). Ved peakhastighed > 2,5 m/s foretages beregning af aortaklaparealet (se aortastenose).

Fig. 4. I det såkaldte 5-kammer billede fremstilles aorta sammen med de fire kamre.

Fig. 5. CW over aortaklappen. Ved max hastighed over 2,5 m/s skal klaparealet bestemmes.

7) For at fremstille højre hjertehalvdel flyttes transducerens sigteretning medialt. Der optages loop i 2D og med color Doppler over tricuspidalklappen. Ved tricuspidalinsufficiens registreres CW-Doppler, hvor insufficiensflowet er tydeligst, og peakgradienten i returflowet fra ventrikel til atrium måles. Højre ventrikels systoliske funktion vurderes ud fra TAPSE (Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion), der måles ved at registrere M-mode gennem laterale del af tricuspidalringen (Fig. 6).

TAPSEFig. 6. M-mode i laterale tricuspidalannulus kan enkelt og reproducerbart anvendes til vurdering af RV systolefunktion (normal > 18mm).

Apikale 2-kammer (Ap2k)

Ap2kFig. 7. Det apikale 2-kammer billede (Ap2k).
ApLaxFigur 8. Det apikale længdesnit (ApLax).

1) Find det apikale 4-kammer billede.

2) I 4-kammer billedet skal lodlinjen svare til venstre ventrikels længdeakse.

3) Herefter roteres ca. 60° mod uret.

Ved korrekt placeret transducer vil lodlinjen fortsat svare til venstre ventrikels længdeakse og venstre ventrikels atrium vil være velfremstillet. Der optages loops i både 2D og color Doppler (mitralinsufficiens). Color Doppler scale bør på alle apikale optagelser være indstillet til over 60 cm/s.

Apikale længdesnit (ApLax)

1) Find det apikale 2-kammer billede.

2) I 2-kammer billedet skal lodlinjen svare til venstre ventrikels længdeakse.

3) Herefter roteres yderligere 30-60° mod uret så venstre ventrikels udløbsdel og aortaklappen fremkommer i højre side af billedet

4) Ved korrekt placeret transducer vil lodlinjen fortsat svare til venstre ventrikels længdeakse og venstre atrium vil være velfremstillet. Der optages loops i både 2D og color Doppler (mitralinsufficiens og aortainsufficiens).