Parasternale optagelser

af Dorte Guldbrand og Søren Strange

Parasternale optagelser

Parasternalt længdesnit (Parasternal Long Axis, PLAX)

Fig. 1. Parasternalt længdesnit (PLAX).1) Patienten undersøges i stejlt venstre sideleje med transduceren i venstre 3. eller 4. intercostalrum tæt ved sternum.

2) Transduceren placeres i det parasternale vindue med længdeaksen svarende til hjertets længdeakse. Markøren skal pege mod midten af højre klavikel, således at basis cordis afbildes i skærmens højre side. Transducerens lodlinje skal falde vinkelret på septum og bagvæg.

3) Optagelserne kan evt. kombineres med M-mode (NB lodlinje vinkelret på septum og bagvæg) til udmåling af venstre ventrikeldimensioner.

4) Der sættes color Doppler på mitralklap og aortaklap. Ved mere end triviel insufficiens bør denne kvantiteres.

Fig. 2. PLAX video.

Fejlkilder ved fremstilling af PLAX

a. Transduceren placeret for apikalt (Fig. 3)

 • venstre ventrikels længdeakse peger opad mod venstre.
 • lodlinjen falder ikke vinkelret på septum.
 • rotation til SAX vil give skrå snit og føre til øget tykkelse af forvæg/septum og bagvæg og falsk øget diameter af venstre ventrikel

b. Rotationsfejl i forhold til venstre ventrikels længdeakse (Fig. 4)

 • venstre ventrikel forkortes pga. falsk apex.
 • ved korrekt roteret PLAX vil apex ikke fremstilles.

c. Vinkelfejl i forhold til venstre ventrikels længdeakse (Fig. 5)

 • venstre ventrikels diameter er falsk reduceret pga. excentrisk placering af snitplanet i forhold til den maksimale diameter
 • transduceren vippes frem og tilbage i længdeaksen med henblik på at afsøge den maksimale diameter af venstre ventrikel.

Fig. 3. PLAX med for lateralt placeret transducer. Bemærk at lodlinjen ikke er vinkelret på septum. Fig. 4. Falsk apex pga. rotationsfejl, hvor transducermarkøren er roteret for meget med uret.
Fig. 5. Vinkelfejl hvor transduceren er rettet for meget medialt mod columna og fører til falsk reduceret venstre ventrikel diameter.

Parasternalt tværsnit (Short Axis, SAX)

1) Start med korrekt PLAX. Lodlinjen skal gå vinkelret på septum (max afvigelse ca. 15°) og gennemskærer mitralklappens chordae svarende til spidsen af forreste mitralflig.

2) Hold transduceren fast med den ene hånd med kanten af hånden mod brystvæggen.

3) Med den anden hånd roteres transduceren 90° med uret under samtidig observation på skærmbilledet. Hvis transducerretningen ikke har ændret sig under rotationen, vil man nu se et SAX på chorda-niveau.

4) Ved at transduceren vippes langsomt mod apex cordis kan venstre ventrikel fremstilles i flere tværsnit.

Som minimum optages loop på papilærmuskelniveau, men det anbefales at der suppleres med loops på mitral- klapniveau, chordaniveau og evt. ned mod apex.

Fig. 6. Parasternalt tværsnit (SAX) på papillærmuskelniveau. Fig. 7. Parasternalt tværsnit (SAX) på mitralklapsniveau.

SAX gennem mitralklappen giver et godt overblik over klappens anatomi. Nedenfor ses skitse af mitralklappens anatomi og nomenklatur. Bemærk den meget store anteriore flig og benævnelsen af kommisurerne (anterolaterale og posteromediale).

5) Transduceren vippes så ultralydsstrålen rettes mod basis cordis. Herved fremstilles aorta i tværsnit, højre og venstre atrium samt højre ventrikels udløbsdel (Fig. 8a og b). Aortaklappen fremstilles med alle 3 cuspes, hvor der både optages 2D og color Doppler (mhp. aortainsufficiens).

 

mitralklap Fig. 8a. Mitral- og aortaklappen set i SAX.  SAX-aortaFig. 8b. Aortaklappens tre cuspe visualiseres tydeligt i SAX.

Fig. 9. A. pulmonalis fremstilles ved at transduceren fra SAX aorta vinkles lidt mere anteriort og lateralt.6) Fra aortaklappen vinkles transduceren lidt mere opad og lateralt. Pulmonalklappen vises uden farver (Fig. 9) og med color Doppler. Der registreres ante- og retrograd flowhastighed over pulmonalklappen med PW-Doppler, eller CW-Doppler ved høje hastigheder over 1 m/s. Ved hastigheder væsentlig over 1 m/s kan PW bruges til at identificere, hvor accelerationen sker.

Fejlkilder ved SAX

a. Transduceren placeres for lateralt

 • på PLAX billedet peger venstre ventrikels længdeakse opad mod venstre
 • lodlinjen falder ikke vinkelret på septum
 • rotationen til SAX vil give skrå snit og føre til falsk øget tykkelse af forvæg/septum og bagvæg og falsk øget diameter af venstre ventrikel

b. rotationsfejl

 • hvis transduceren overroteres (>90°) vil venstre ventrikel fremstå oval opad mod højre (Fig. 10).
 • hvis transduceren underroteres (<90°) vil venstre ventrikel fremstå oval opad mod venstre (Fig. 11).

Fig. 10. Transduceren overroteret (>90°) i SAX. Fig. 11. Transduceren underroteret (<90°) i SAX.