Subcostale optagelser

af Dorte Guldbrand og Søren Strange

Subcostale optagelser er særligt anvendeligt ved:

  • akutte tilfælde hos dårlige patienter samt på ITA-patienter
  • undersøgelse for ASD
  • fremstilling af pulmonalen, hvis denne ikke kan fremstilles i SAX

1) Patienten lejres på ryggen med bøjede knæ.

2) Transduceren placeres tilnærmelsesvis horisontalt højt i epigastriet med markøren pegende mod patientens venstre side.

3) Ved kipning mod patientens venstre side fremstilles alle fire kamre. Der optages color Doppler sv.t. atrieseptum mhp. ASD.

4) Ved kipning mod patientens højre side og rotation af transduceren til det vertikale plan fremstilles højre atrium, leveren og v. cava inferior (IVC) i et længdesnit. Fra denne projektion udmåles IVC i normal/forceret in- og ekspiration.

Tabel 1. Vejledende mål for sammenhæng mellem IVC og højresidigt fyldningstryk.

RA tryk ≤ 5 mmHg RA tryk 6-10 mmHg RA tryk 11-15 mmHg RA tryk ≥ 15 mmHg
IVC, cm < 1,7 > 1,7 > 1,7 > 1,7
Inspiratorisk kollaps > 50% > 50% < 50% Ingen

Fig. 1. Det subcostale billede er bl.a. velegnet til påvisning af perikardieansamling. Endvidere kan atrieseptum ofte visualiseres tydeligt.

Fig. 2. V. cava inferior visualiseres tydeligt. Diameteren måles 1-2 cm fra indmundingen i højre atrium. Både den ekspiratoriske diameter og inspiratorisk kollaps måles.

Fig. 3. Det subcostale billede er særligt velegnet til visualisering af perikardieeksudat.