M-mode ekkokardiografi

Af Søren Strange

M-mode billedet fremkommer ved, at ultralydstrålen fokuseres på en ganske smal sektor, som løbende afbildes på en tidsskala. Giver meget høj anatomisk og tidsmæssig opløsning og anvendes primært til udmåling af kammerdimensioner og vægtykkelser (se nedenfor).

 • M-mode billedet fremstilles vejledt af 2D billedet (PLAX og SAX).
 • M-mode retningen (scanningsplanet) skal være vinkelret på de strukturer, der ønskes undersøgt (vurderes på 2D billedet).
 • Målinger foretages altid i slutekspiration eller som gennemsnit af 5 påfølgende hjertecycler.
 • Er M-mode betingelserne ikke opfyldt (jvf. pkt. 2) kan måling evt. udføres på 2D billedet, men referenceværdierne er forskellige.
Fig. 1. M-mode. Venstre ventrikel på chordae-niveau.

Fejlkilder ved fremstilling af venstre ventrikel i M-mode

A. Transduceren placeret for lateralt og inferiort

 • Venstre ventrikels længdeakse peger opad mod venstre på PLAX billedet.
 • Lodlinien falder ikke vinkelret på septum.
 • M-mode vil afbilde et skråt snit af venstre ventrikel og føre til falsk øget tykkelse af forvæg/septum og bagvæg og falsk øget diameter af venstre ventrikel.

B. Vinkelfejl i forhold til venstre ventrikels længdeakse

 • Venstre ventrikels diameter er falsk reduceret p.g.a. excentrisk placering af snitplanet i forhold til den maksimale diameter.
 • Transduceren vippes frem og tilbage i længdeaksen m.h.p. at afsøge den maksimale diameter af venstre ventrikel.
 • M-mode måling (se nedenfor) vejledt af PLAX bør kontrolleres med M-mode vejledt af SAX, hvor man bedre kan bedømme snitplanet gennem venstre ventrikel.

C. Septum fremtræder falsk fortykket

 • Trabecula septomarginalis kan være vanskelig at adskille fra septum i PLAX, hvilket fører til overestimering af septums tykkelse.
 • Trabecula septomarginalis er ofte lettere at se i SAX.

mmode wrong_angleFig. 2a. Forkert transducerposition.mmode LV_excentriskFig. 2b. Vinkelfejl ifht. diameter.trabeculumFig. 2c. Trabeculum septomarginale.

 leading-edgeFig. 3. Leading edge.

 

Udmåling af dimensioner

 

Leading edge

 1. Ved alle udmålinger anvendes "leading edge to leading edge" princippet.
 2. Alle målinger foretages i sluteksspiration

 

Udmåling af højre og venstre ventrikel

 1. mmode lv_dimensionFig. 4. M-mode fremstilling af venstre ventrikel.M-mode linien skal gå vinkelret på venstre ventrikels længdeakse (max afvigelse 15°) og ned gennem chordae sv. til spidsen af forreste mitralflig.
 2. Linien skal herudover skære venstre ventrikels centerakse, hvilket sikres ved at udføre målingen i både PLAX og SAX.
 3. RVDd, IVSd, LVEDD og LVPWd måles ud for starten af QRS-komplekset.
 4. IVSs, LVESD og LVPWs måles ud for den i systolen maksimalt posteriore bevægelse af septum, med mindre der er venstresidigt grenblok eller septalt infarkt, hvor man i stedet måler fra den maksimalt anteriore bevægelse af bagvæggen.

Udmåling af aorta og venstre atrium

 1. M-mode linien skal gå vinkelret på aorta og gennem aortaklappen sv. til aortas centerakse.
 2. Aortas diameter måles ud for starten af QRS komplekset.
 3. Venstre atriums diameter måles ud for den maksimalt anteriore bevægelse i aortaroden (atrie diastole). Husk at reglen om "leading edge" også gælder her, således at man faktisk medregner aortavæggens tykkelse i venstre atriums dimension.

mmode_AO_LAFig. 5. M-mode fremstilling af aorta og venstre atrium.