Patientinformation ved TEE

af Gunnar Jensen

ao-dissektion-tee-laxPatienten skal udspørges om synkeproblemer, påvist esofagus sygdom eller nylig gastroesofageal kirurgi. 
Proceduren skal gennemgås med diskussion af risiko, mulige komplikationer og udbytte af undersøgelsen samt de implikationer resultatet kan have. Der skal oplyses om svælg lokalanæstesi og efterfølgende faste i ca. 2 timer pga. risiko for aspiration samt om sedation og manglende evne til at føre bil i ca. 12 timer efter undersøgelsen. Given information og patientens accept skal kunne dokumenteres (ved journalnotat eller ved patientens underskrift).