Projektioner ved TEE

Artikelindeks

 

af Gunnar Jensen

Transgastriske projektioner

Proben føres ned og anteflekteres i ventriklen, så der opnås kontakt med den gastriske slimhinde op mod hjertet. Snitplanet kan varieres ved fremføring eller tilbagetrækning af proben - under disse manøvrer skal spidsen rettes delvist ud.

fig1teeFig. 1. Transgastriske projektioner.

0-30º rotation: LV tværsnit på midt-papillærmuskelplan. Forreste papillærmuskel ses ca. kl 5, bageste papillærmuskel kl 11-12. Højre ventrikels fri væg er til venstre. Midterste segmenter af LV septum, inferior, posterior, lateral, anterior (længst væk fra transduceren) og anteroseptale myokardium (i urets retning) kan ses for bedømmelse af WMI.

Fig. 1a. Transgastrisk tværsnit af venstre ventrikel.

90-100º rotation: LV 2-kammer billede med inferior væggen nærmest transduceren og anterior væggen længst væk. Apex vender mod venstre. Mitralklappen mod højre. I dette plan kan bedømmes vægbevægelser, evt. apikal thrombe, og det subvalvulære mitralklapsapparat ses ofte detaljeret.

110-130º rotation (evt. lille drejning af proben med uret): LV længdesnit med visualisering af LVOT og aortaklappen nedad i feltet - er velegnet til vurdering af turbulent flow i LVOT og aortainsufficiens (ikke illustreret).

 

Fig. 1b. Transgastrisk længdesnit af venstre ventrikel (lidt skæv for at visualisere begge papillærmuskler).

Andre mulige transgastriske projektioner:

Dybt transgastrisk længdesnit eller 5-kammer snit kan undertiden opnås ved yderligere fremføring af proben i fundus ventriculi under maksimal anteflexion (med inverteret transducer position) ca. 60-90º rotation. I denne projektion ses hjertet med apex tættere ved transduceren end basis cordis (som ved apikale TTE snit) i modsætning til øsofagus 4-kammer snit. Hvis projektionen kan opnås er den velegnet til måling af doppler flow i LVOT og aortaklap.

Tværsnit af mitralklappen ses ved let tilbagetrækning og anteflexion af proben fra midtpapillærmuskelplanet (og evt. 10-20º rotation). Projektionen er velegnet til at visualisere den anatomiske lokalisation af mitralinsufficiens og evt. SAM, men kan være vanskelig at opnå.

Optagelser af højre hjertehalvdel opnås ved drejning af proben fra LV tværsnit så højre ventrikel er centreret i sektoren. Herefter roteres til ca. 30 grader for tværsnit af trikuspidalklappen: posteriore flig ses oppe til venstre, septale flig oppe til højre og den store anteriore flig ses i den nedre halvdel af tværsnittet. Ved rotation til ca. 90º fås et længdesnit af RV med apex til venstre og RA til højre og ved yderligere rotation ses RVOT og pulmonalklappen nederst i sektoren.

Fig. 1c. Transgastrisk tværsnit af højre ventrikel og tricuspidalklappen.
Fig. 1d. Transgastrisk længdesnit af højre ventrikel og  tricuspidalklappen.