Projektioner ved TTE

af Dorte Guldbrand og Søren Strange

Alle patienter skal i forbindelse med en TTE undersøgelse have påmonteret EKG elektroder, så der ses tydeligt EKG og veldefinerede QRS komplekser. Yderligere bør patientens højde og vægt registreres.

TTE udføres i en fastlagt frekvens startende med parasternalt længdesnit. Proben placeres på patientens brystkasse og justeres i forhold til probens sektor (Fig. 1). Generelt bør der optages et repræsentativt loop for hver sekvens, som ønskes gemt.

                       Fig. 1. Beskrivelse af bevægelsen angives i forhold til sektoren. F.eks. vipper man apikalt, når man i SAX går fra mitral-niveau til papillærmuskel-niveau. Strukturer ved transducerens markørside vises i skærmens højre side.

Standard projektionerne

figur2Fig. 2. Den øverste stjerne viser transducerpositionen for parasternale projektioner og den nederste stjerne transducerpositionen for apikale projektioner. Kuglerne på stjerne angiver orienteringen af transducerens markør. S angiver den omtrentlige position for subcostale planer. 2K, Apikalt 2-kammer plan; 4K, apikalt 4-kammerplan; L, fællesplanet for parasternalt og apikalt længdesnit; T, tværsnitsplan (SAX).

(klik på overskrift for detaljeret gennemgang)

Parasternale optagelser

 • Længdesnit (PLAX) + color
 • Tværsnit (SAX)
  • Aortaniveau + color
  • Papillærmuskel-niveau
  • Mitral-niveau (anbefales)
  • Chorda-niveau (anbefales)
  • Pulmonalklap-niveau + color + CW

Apikale optagelser

 • Længdesnit (APLAX) + color + modereret med fokus på RV
 • 2 kammer (Ap2k) + color
 • 4 kammer (Ap4k) + color

Subcostale optagelser

 • Længdesnit + color
 • V. cava

Suprasternale (anbefales)

 • Arcus + color
 • CW aorta descendens